Scheiding

Vandaag alweer een nieuw blog, met boeken in de hoofdrol. Boeken kunnen zo helpend zijn. We hebben al boeken gehad over de dood. Nu is het tijd voor een andere vorm van verlies. Namelijk een scheiding tussen ouders. Je leest enkele tips, waar je op moet letten en natuurlijk een lijst met boeken.

Verliezen

Zoals je waarschijnlijk weet kent het leven meerdere verliezen. Niet alleen verlies door de dood, maar ook verlies van gezondheid (mentaal of lichamelijk), verlies van werk of een verhuizing. Dit kan enorme impact hebben op het leven van iedereen (dus ook van kinderen). In dit rijtje horen scheidingen er absoluut bij. Dit heeft impact op iedereen in het gezin. Niet alleen op de ouders, maar zeker ook op de kinderen. Ook al zijn je kinderen volwassen. Het is belangrijk om een kind te begeleiden in deze situatie.

Gevolgen voor kinderen

Er kunnen verschillende gevolgen zijn voor het kind. Deze hangen ook samen met de leeftijd van het kind. Voorbeelden van gevolgen voor het kind zijn:
Verstoorde rust, regelmaat en stabiliteit, vooral direct na de scheiding.
Boosheid, angst, verdriet, eenzaamheid, onterecht gevoelens van schuld en het gevoel partij te moeten kiezen. Als de kinderen door de scheiding moeten verhuizen: een ander huis, andere plaats, een andere school. Dit heeft tot gevolg, dat ze vriendjes verliezen en vertrouwde leerkrachten. Maar ook binnen de familie wordt alles anders.

Tips

Kinderen hebben tijdens en na de scheiding veel aandacht, steun en uitleg nodig. De emoties rond de scheiding kunnen beter worden verwerkt als zij hun gevoelens kunnen uiten. Laat je kinderen weten en voelen dat je van hen houdt. Voor kinderen is het ook belangrijk om te horen dat zij geen schuld hebben aan de echtscheiding of de oorzaak zijn van de scheiding. Zorg samen voor een goede verdeling van zorg- en opvoedingstaken.

Als er een nieuwe partner in het spel is, gun je kind dan de tijd om aan hem of haar te wennen. Als de nieuwe partner ook kinderen heeft, geldt dit des te meer. De situatie is dan nog onoverzichtelijker. Het vinden van balans en onderlinge harmonie kost tijd en energie. Houd rekening met een periode van vier tot zeven jaar voordat iedereen tot rust in gekomen en zijn plekje in het gezin gevonden heeft.
Je kunt hier natuurlijk ook hulp bij zoeken als dit nodig is bij Mindkorrelatie.

Jonge kinderen

Allereerst boeken voor de allerkleinste kinderen (vanaf 4 jaar).
Ik woon in twee huizen, Marian de Smet
In dit verhaal gaan de ouders van Nina uit elkaar. Er wordt op eenvoudige wijze vertelt hoe haar leven is veranderd en hoe alles nu gaat.

Sloompje Slak, het gebroken huis van Claudio Hass
Dit boek is een therapeutisch boek. Het kind herkent zich in de Sloompje.
Het kind leert dat emoties, zoals verdriet, boosheid en angst, erbij horen. Ook wordt verteld wat deze emoties met je doen. Bijv. dat je er buikpijn van kan krijgen. Maar ook dat knuffelen en erover praten echt helpt. Een eigen plekje kan ook helpend zijn. Ook wordt duidelijk dat afscheid nemen moeilijk kan zijn en dat je aan nieuwe dingen soms even moet wennen.
Hier hoort ook een werkboek bij.

Lewis woont in twee huizen van Kathleen Amant
Zij vertelt echt in kindertaal waarom de papa en mama van Lewis niet meer bij elkaar wonen. Zij vinden elkaar niet meer lief, maar ze vinden Lewis wel allebei lief.

Basisschoolkinderen

Ik hoor bij jullie allebei van R. Fiddelears- Jaspers,
Dit is een werkboek ook voor kinderen. Hierin kunnen de kinderen hun gedachtes op papier zetten, die ze graag kwijt willen, maar liever niet aan hun ouders willen vertellen. Natuurlijk is er ook ruimte om te tekenen. Als kinderen dan later besluiten het toch te willen delen, kunnen de ouders het verhaal ook lezen. Het lucht nl. ontzettend op om het te kunnen delen.

Je hoeft het niet alleen te doen van Villa Pinedo
De scheiding van ouders kan als een achtbaan voelen. Gevoelens gaan alle kanten op. Kinderen worden aan de hand genomen door jongeren die al eerder in deze achtbaan hebben gezeten en er sterker uit zijn gekomen.
Dit creatieve boek laat kinderen ervaren dat zij niet de enige zijn en dat ze het niet alleen hoeven te doen. Het staat vol verhalen en ervaringen van anderen waar kinderen van 9 tot 16 jaar uit kunnen halen wat voor hen waardevol en belangrijk is.
Villa Pinedo is een stichting die hulp biedt aan kinderen in echtscheidingssituaties. Je krijgt dan juist hulp van kinderen/jongeren die dit ook hebben meegemaakt. www.villapinedo.nl

Tot slot

Nog twee verhalende boeken voor tieners:
Mijn vader woont in het tuinhuis van Jacques Vriens
Voor tieners (groep 7,8) een verhaal waarbij een tweeling te maken krijgt met de scheiding van hun ouders en hoe ze daarmee omgaan. En dus ook hoe verschillend dat kan zijn.

Hoe overleef ik met/zonder gescheiden ouders? van Francine Oomen Dit is echt een leesboek voor kinderen in een echtscheidingssituatie. Hierin gaat Rose op haar eigen manier op zoek naar hulp als haar ouders uit elkaar gaan. Haar gevoelens en gedachten komen aan bod in dit verhaal. Dit was het allereerste boek uit de serie: Hoe overleef ik...?

Dit was mijn blog over scheidingen. Mijn volgende blog zal gaan over hoe er meer aandacht besteed wordt aan verdriet en de dood op tv en in documentaires.