Waar kan ik bij helpen?

Individuele begeleiding of gezinsbegeleiding (met of zonder ouders)

Ik kan uw kind begeleiden op allerlei vlakken, die te maken hebben met een verlies. Dit kan zijn bij het verliezen van een dierbare, een vaste woonomgeving, plotselinge ziekte in het gezin of bij een scheiding.

Tijdens de intake kijken we goed naar de hulpvraag, wat wilt u dat wij ons met uw kind op gaan richten. We proberen de kinderen te begeleiden in de rouwtaken, die het kind staan te wachten of waar het kind zich nu in bevindt. Maar ook zullen wij duidelijk maken wat een kind nodig heeft om door deze periode in zijn of haar leven te komen en het een onderdeel gaat worden van het dagelijkse leven. We gebruiken hierbij materialen (zoals playmobilpoppetjes en tekenmaterialen) en werkvormen om inzicht te krijgen in hoe het kind tegen het verlies aankijkt en hoe het nu verder moet. In deze sessies geven we ook uitleg hoe rouw kan verlopen, zodat er ook inzicht ontstaat bij de kinderen over wat rouwen nu eigenlijk is en hoe lang dit duurt. Na een intake en het besluit om over te gaan tot begeleiden, spreken we een traject van 5 sessies af, die afgesloten wordt met een gesprek. In dit gesprek kijken we hoe ver we gekomen zijn of er nog een vervolg moet komen of dat ouders het weer zelf aan kunnen.

Begeleiding en ondersteuning in de klas

Mocht er een leerling of leerkracht overlijden, ook dan kan ik instappen en de leerlingen en leerkrachten begeleiden. Dit kan bijvoorbeeld in de specifieke groep(en), ik zal dan de groep begeleiden en ondersteunen in deze vervelende periode. Vaak zijn enkele gastlessen al voldoende om kinderen en leerkrachten het weer samen te laten doen met het verlies in de rugzak.

Lotgenotengroepen

Deze groepen worden samengesteld op scholen of doordat een huisarts vraagt om begeleiding of ook doordat kinderen hiervoor kunnen worden aangemeld. Ik maak graag onderscheid in basisschoolkinderen en middelbare scholieren. Voordat de groep start vindt er eerst een intakegesprek plaats. We kijken dan of het kind echt baat zal hebben bij de lotgenotengroep of dat hij/zij nog even moet wachten of meer baat zal hebben bij een 1 op 1 begeleiding. Als de groep is samengesteld, zullen we data gaan vaststellen. Het gaat dan om 8 keer anderhalf uur. Voordat het begint, zullen ouders een informatieavond kunnen volgen, waarin uitgelegd wordt wat we gaan doen per bijeenkomst. Er zullen ook opdrachten voor thuis bij horen, dit om de samenspraak met ouders te stimuleren. Na de 8 bijeenkomsten plannen we met ouders een individueel gespreksmoment in om de serie te gaan evalueren.

Informatieavonden voor ouders of leerkrachten of medewerkers in de zorg

Dit kan een algemene ouderavond zijn over, waarbij ik stil zal staan wat verliezen en rouwen met kinderen doet en hoe u deze kinderen het beste kunt begeleiden.
Maar het kan ook een informatieavond zijn voordat uw kind in begeleiding komt. Bijv. in een lotgenotengroep.

Begeleiden bij een uitvaart van een dierbare

Vanzelfsprekend kan ik uw kind begeleiden bij de uitvaart van uw dierbare. Ik kan betrokken worden in het organiseren van de dienst, waarbij kinderen een rol kunnen spelen. Het is ten slotte heel belangrijk dat kinderen het afscheid van een dierbare meemaken om te snappen wat er gebeurt door er zelf aan deel te kunnen nemen. Ook zij hebben dit ritueel nodig om afscheid te kunnen nemen.

Ik kan uw kind ook begeleiden bij de uitvaart zelf. Ik vertel wat er gaat gebeuren en wat ze mogen doen bij de uitvaart, maar ook de reden waarom een dienst zo verloopt. Ouders worden zo even ontzien tijdens dit moeilijke moment en toch zijn hun kinderen aanwezig. Na de uitvaart zal ik met een werkvorm de kinderen laten praten/ bezig laten zijn om de dienst een plek te kunnen geven en eventueel een blik in de toekomst te kunnen geven.