Werkwijze en prijzen

Kennismakingsgesprek

We starten met een kennismakingsgesprek waarbij we duidelijk kijken naar de hulpvraag en alles wat daarmee te maken heeft. We beslissen aan het einde van dit gesprek of ik u hierbij kan helpen en of u met mij een traject in wilt gaan. Dit gesprek kost 50 euro (Dit is inclusief BTW).

Mocht u daarna een pakket van 5 sessies afnemen, vervalt het bedrag voor de kennismaking.

Pakket 5 sessies + kennismakingsgesprek

In 5 sessies diepen we de hulpvraag uit d.m.v. allerlei werkvormen, materialen en gesprekken. Sessie 5 is een afsluitend gesprek. Dit gesprek gebruiken we om terug te kijken en te kijken waar we nu staan (altijd met ouders en kind). Mochten er meer sessies nodig zijn, bepalen we dat in het afsluitende gesprek. De kosten voor een traject zijn: 450 euro (het bedrag voor de kennismaking vervalt) (inclusief BTW).

Na afname van een traject kost een begeleidingsgesprek los voor 70 minuten: 100 euro (inclusief BTW).

Begeleiding en ondersteuning binnen de klas (bij bijv. overlijden leerling): 100 euro (Per uur en inclusief BTW).

Informatieavonden

De kosten voor mijn expertise zijn nader te bepalen. Dit is sterk afhankelijk van de vraag die binnenkomt en de afstand tot de eventuele locatie. Ik maak voor u een passend aanbod.

U kunt mij ook inhuren voor gastlessen over dit onderwerp binnen de basisschool of het VO. Hier maak ik voor u een passend aanbod afhankelijk van de soort lessen en het aantal lessen wat gegeven gaat worden.

Lotgenotengroepen georganiseerd door Tante Troost

Deze groepen gaan gedurende 8 weken met elkaar aan de slag. Dit is dan twee uur per bijeenkomst. Er zullen maximaal 8 kinderen kunnen deelnemen. Het kan ook 4 hele dagen zijn, maar dit zal dan in een weekend zijn. Er zullen niet meer dan 8 kinderen deelnemen.

Aan het einde van de laatste bijeenkomst, wordt u uitgenodigd om erbij te zijn en gezamenlijk afscheid te nemen. We houden ons hierbij aan een vast stramien, waarin alle aspecten van rouwen aan bod komen. De kinderen zullen ook huiswerk meekrijgen, zodat ouders ook zien wat we bespreken en hoe hun kind bezig is.

De locatie zal in de meeste gevallen een school zijn, die ons kan en wil faciliteren. Het kan eventueel ook in de praktijkruimte, dan zal de groep echter niet groter zijn dan 6 kinderen.

Ik kan zelf een lotgenotengroep organiseren of in samenwerking met scholen.

De prijs is afhankelijk van de locatie en het eventueel met twee personen leiden van de bijeenkomsten. Als er een lotgenotengroep start, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

U kunt altijd informatie bij mij inwinnen.

Afspraken kunnen kosteloos 24 uur van te voren worden geannuleerd. Bij afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd, wordt 50% in rekening gebracht.