Vrijdag 31 maart 2023

07-04-2023 Vandaag in mijn blog: mijn insprirerende cursusdag in Amersfoort bij Gertie Mooren. Ze vertelde over haar Lifeboat-methodiek en haar stichting 'Mijn masker af'. Een stichting voor jongeren, die rouwen en over dit onderwerp gastlessen geven op middelbare scholen.

Afgelopen vrijdag

Afgelopen vrijdag had ik een hele bijzondere dag (studiedag van NVPA) in Amersfoort. Dit was met Gertie Mooren en haar methodiek van de Lifeboat. De middag stond in het teken van Mijn Masker Af.
Het leek wel of deze dag voor mij gemaakt was. Ik heb genoten van elke minuut, het bracht veel herkenning, maar ook meer inzichten. In de ochtend vertelde Gertie heel duidelijk en op haar eigen wijze hoe de Lifeboat-methodiek werkt. Iedereen vaart zijn eigen bootje op zijn eigen manier met zijn eigen peddels. Maar je maakt ook golven voor een ander. Hoe vaar jij jouw eigen bootje en welke invloed heb jij op de bootjes van een ander en de ander op dat van jou? Stellen krijgen bijv. inzicht in hoe een ander rouwt(zijn eigen bootje vaart) en dat het niet fout is. Zo krijgen beiden inzicht in hoe ze rouwen en tevens hoe ze elkaar daarin kunnen steunen. Het is dus letterlijk zichtbaar maken d.m.v. bootjes, icoontjes van gevoelens, een steiger en een reddingsboei. Het geeft niet alleen duidelijkheid aan personen en gezinnen, maar ook echt aan hulpverleners (met reddingsboei). Waar sta je en wat kun je betekenen voor je cliënten? Voor mij reden genoeg om me meer hierin te gaan verdiepen en kijken hoe ik dit ook kan inzetten in mijn klas en in mijn eigen praktijk.

Mijn masker af

In de middag waren er twee gastjongeren, zij hebben beiden hun vader verloren. We hebben beide verhalen aangehoord, gehoord hoe zij geholpen zijn en wie voor hun het verschil maakten (leerkrachten, die ze zagen bijv) en ook hoe het nu met ze gaat. Duidelijk is dat openheid, verdriet dat er mag zijn en steun van mensen om je heen, helpend zijn in je rouwproces. Het verstoppen van je verdriet in je lijf, heeft soms even (jaren) het gewenste effect, maar uiteindelijk moet het er toch uit. Deze jongeren hebben uitstekend verteld hoe zij het ervaren en wat zij nodig hadden en hebben. Het geven van gastlessen op VO-scholen zie ik als zeer waardevol, zo zien jongeren dat ze niet alleen zijn en dat het niet gek is als ze verdriet hebben. Ook daar geldt weer wat open is, lucht op! https://www.mijnmaskeraf.com/

Onderwijs en rouw

We hebben ook vrijdag veel gesproken over het onderwijs en dat gevoelens daarin eigenlijk weinig besproken worden, er wordt geen les in gegeven, terwijl dit grote positieve gevolgen voor kinderen kan hebben. De missie van Gertie is dan ook heel duidelijk: gooi het open, geef les in gevoelens, laat kinderen hun emoties zien en laat een ieder zijn wie hij is! Hier sta ik dan ook helemaal achter! Dit is ook mijn missie. Ik wil echt dat wij in het onderwijs, basis- en voorgezet meer inzetten op het delen van emoties, positief en negatief. De dood en het rouwproces wat daarbij hoort, moet onderwerp van gesprek zijn. Ook andere vormen van verliezen moeten besproken kunnen worden. Kinderen praten er zelf graag over, het lucht op en biedt wederzijds begrip.

Waarom een lezing?

Ik wil graag mijn missie uitdragen en daarom ga ik dus mijn lezing geven. Mijn lezing gaat juist over hoe je kinderen in rouw (alle soorten rouw) nu eigenlijk kan helpen, soms zijn kleine dingen al genoeg om er voor een kind te kunnen zijn. Ik vertel over de achtergronden van rouw, hoe kinderen rouwen, hoe je onderwerpen bespreekbaar kunt maken in de klas en tevens komen er enkele werkvormen aan bod. Bovendien is een bepaalde basishouding nodig, zoek uit waar gedrag vandaan komt, een kind doet niet ineens anders, waar komt dit vandaan?

Ik nodig je uit om op zondag 21 mei om van 13.00-15.00 bij mijn lezing aanwezig te zijn. Ik kijk er enorm naar uit om van mijn missie, ook jouw missie te maken!!

Lezing: 'Rouwen, verdriet & onderwijs'
Lokatie: Andante Cafe, Karel Boddenweg 5 in Tilburg
Aanmelden: info@crematoriumtilburg.nl of via mij: margriet@tantetroost.nl

Deelname is gratis!!